🔸 فراموشی در رو به قبله کردن حیوان برای ذبح

⁉️ اگر کسی موقع بریدن سر حیوان به خاطر فراموشی یا ندانستن مسأله، آن را رو به قبله قرار ندهد، آیا حیوان حرام می شود؟

✅ حیوان حرام نمی شود و خوردن آن اشکال ندارد.

🆔 khamenei.ahkam

اینستاگرام فتاوای رهبر انقلاب

‌  فراموشی در رو به قبله کردن حیوان برای ذبح  ⁉️