🌹 زیباترین ساحلی که دیدین کجاست؟

👈 اینجا سواحل مُکَسَر در غرب هرمزگان

#berim__safar

سواحل مکسر در کرانه ساحلی خلیج ‌فارس و استان هرمزگان واقع شده است. این سواحل صخره‌ای، در حدفاصل شهر پارسیان تا بندر مُقام و در چند کیلومتری شهر بندر مقام، قرار دارند. بندر مقام از توابع بخش شیبکوه و در شهرستان بندر لنگه است. مکسر کلمه‌ای عربی و به معنی شکسته و خرد شده است.

ویژگی اصلی سواحل مکسر که آن را از دیگر سواحل خلیج‌فارس متمایز کرده است، شکل ظاهری و ساختار متفاوت این سواحل است. پیشروی کوهستان در آب و سالیان سال نفوذ آب‌های خلیج‌فارس در شیارها و منافذ کوه، صخره‌هایی پر پیچ‌وخم با بافتی شگفت‌انگیز به‌وجود آورده‌اند. تمایز این سواحل با سایر کرانه ساحلی جنوب، صخره‌های این منطقه را به اثری ملی طبیعی تبدیل کرده است.

✔️ همواره سعی کنید زمانی که به طبیعت قدم می گذارید آن را محترم بشمارید. زیرا طبیعت آینه اعمال ما بوده و هر گونه رفتاری چه مثبت و چه منفی را در زندگی ما منعکس می کند. 🙋

✍️ ما را روی عکسا و ویدئوهاتون از طبیعت و جاذبه های گردشگری ایـران و جـهـان تگ کنید و از هشتگ #berim__safar توی کپشن استفاده کنید تا در صورت تایید، به نام خودتون منتشر کنیم.

📷 nouray__photo
--------
Mokassar beach, Moqam port, Hormozgan, Iran.
--------

اینستاگرام 🌹بیا ایرانو بگردیم 👈

 زیباترین ساحلی که دیدین کجاست   اینجا سواحل مُکَ