این بازی رو یادتونه؟! 🧐

⁉️ نتیجه بازی: ______

#AFC_فارسی | #ACL2017 | #WayBackWednesday | #استقلال

اینستاگرام AFC فارسی

• این بازی رو یادتونه 🧐  ⁉️ نتیجه بازی ______  AF