آتلیه قهرمانی؟! 📸🏆🇮🇷

جام ملت های آسیا زنان ۲۰۲۲ 🏆 (#WAC2022) از پنجشنبه آغاز خواهد شد و این پُرتره ها در آتلیه ما ثبت شد.

آیا این تصاویر قهرمان ۲۰۲۲ خواهد بود؟ 🧐

#AFC_فارسی
#تیم_ملی #جام_ملتهای_آسیا #فوتبال_زنان

اینستاگرام AFC فارسی

• آتلیه قهرمانی   جام ملت های آسیا زنان ۲۰۲۲  WAC