پس از پایان رقابتهای انتخابی #المپیک زمستانی در رشته مارپیچ کوچک عاطفه احمدی از #ایران موفق به کسب سهمیه شد.

این برای نخستین بار است که زنان ایران در این بخش سهمیه ‌المپیک می‌گیرند.

تکلیف نماینده مرد آلپاین ایران پس از آخرین هفته انتخابی مشخص خواهد شد.

اینستاگرام خبرگزاری فارس

‌ پس از پایان رقابتهای انتخابی المپیک زمستانی در