ایرج پزشکزاد ...بزرگترین طنزپرداز معاصر بود. دایی‌جان ناپلئونش پر از تصویر بود و آن‌هم تصویری واقعی از مردم عامی ایران. طنز بی‌پرده و شیرین و تلخ‌اش را انقدر دوست داشتم که دلم می‌خواست خودم روایتی تصویری از دایی‌جانش بکشم و وای که چقدر آرزوی دیدنش را داشتم... و اگر این کرونای نامرد نبود قرار گذاشته بودیم با جعفر و سرور عید دوسال پیش برویم خانه‌اش در پاریس و در آن مجال از او اجازه بگیرم که ایده‌ی قدیمی‌ ده تابلو از دایی‌جان ناپلئون به روایت خودم را تصویر کنم... حیف... چقدر خوشحال بودم زمانی که این کاریکاتور را برای جلد چلچراغ کشیدم و دلیلش مصاحبه‌ای با او بود و نفهمیدم هرگز آیا این پرتره را دید یا ندید و پرتره‌ی ارجینالی را هم گذاشته بودم برایش ببرم... مرد بزرگ طنز ایران اگر در خانه بود چقدر بیشتر برای‌مان می‌نوشت...چقدر بیشتر طنز ایران پخته‌ و آب‌دیده می‌شد و چقدر شاگردانش از او درس می‌گرفتند...حیف که طنزپردازان ایران یتیم شدند
#ایرج_پزشکزاد
#دایی_جان_ناپلئون

اینستاگرام Bozorgmehr Hosseinpour

ایرج پزشکزاد بزرگترین طنزپرداز معاصر بود دایی‌جان