رئیس کمیسیون آموزش مجلس: طرح اجرای اصل ۱۵ قانون اساسی در کمیسیون تصویب و تقدیم هیئت ‎رئیسه شد.

طبق این طرح باید از سال ۱۴۰۲ در پایه‌های هفتم و دهم ادبیات زبان‎‌های محلی و قومی متناسب با هر منطقه به صورت دو واحد اختیاری (دو ساعت در هفته) آموزش داده شود.

رسم‌الخط کتاب‌ها فارسی است و استفاده از سایر رسم‌الخط‌ها ممنوع خواهد بود. مرجع تشخیص زبان‌های قومی و محلی هر منطقه فرهنگستان ادبیات فارسی است.

عکس از عبدالرحمن رافتی

اینستاگرام خبرگزاری فارس

‌ رئیس کمیسیون آموزش مجلس طرح اجرای اصل ۱۵ قانون