#سریال_جزیره
قسمت ۱۲
#ماهک #السا_فیروزآذر
#elsafirouzazar #mahak


گرفتن تصمیم، اراده می خواد و اجرای تصمیم، قدرت؛ اراده و قدرت دو بال خوشبختی هستن و بدون دو بال نباید پرید
گوته
.
👠🧥👘👌 mondo.fashionstudio
📸 👌By navid.maneshi
.
.#کارگردان #سیروس_مقدم #نویسنده #علی_طالب_آبادی #بازیگر #بازیگران#محمدرضافروتن #هنگامه_قاضیانی #میتراحجار #غزل_شاکری #حسام_منظور #امیرمقاره
#امیرکاظمی #حمیدرضاپگاه #پاوان_افسر #کاظم_سیاحی #قاسم_یوردخانی
#زهیریاری #شادی_مختاری #شراره_رنجبر
#schauspielerin#regisseur
#schriftsteller #jazirehseries

اینستاگرام Elsa Firouzazar|السا فیروزآذر

سریال_جزیره  قسمت ۱۲ ماهک السا_فیروزآذر  elsafiro