درکنار پرویز پرستویی
کمک کنیم «مادر» ی که سرپرست دو فرزند است به زندان نیفتد
……………………………………………………👇
مدتی است
که با دیگر دوستان پیگیر پرونده ای هستیم که یک سر آن مادری است با دو فرزند و سمت دیگر عده ای طلبکار و نزولخور و شرخر .
قبل از کرونا ، مادری دست به کار تولیدی میزند و منتظر برآوردن هزاران آرزو برای دو فرزند و خانواده...
کرونا سر میرسد.
با دست زدن به قرض و قوله مطمئن است که زمان این بیماری به سر میرسد و میتواند از پس این شکست برآید .
تحریم و تعطیلی ها و دهها مشکل غیر قابل محاسبه ، پای این مادر را به زندان باز کرده و تلاش معتمدینی که کاملا به واقعه اشراف داشتند ، موجبات خروج موقت این مادر را از زندان فراهم میاورد .
اکنون شرخرها و نزولخواران با چک های حکم جلب و با دادن کمترین زمان ممکنه دوباره گرد هم امده و درصدد فشارند که تا روز یکشنبه هفته اینده با اجرای حکم جلب ایشان را بصورت کامل و دراز مدت به زندان بیاندازند .
با طلبکاران غیر واقعی و بخصوص شرخران و نزولخواران تماس گرفته و آنان را متوجه این موضوع کرده که دندان طمع به غیر از حق خود نداشته باشند .
پس از گفتگوهای فراوان بحث به اینجا رسیده که این توافق فقط تا صبح دوشنبه سوم ابان مهلت دارد!
حال با پرداخت فقط اصل بدهی ، این مادر بسیار خوشنام که اکثر دار و ندار خود را از دست داده ،و در حال رفتن قریب الوقوع به پشت میله های زندان است آزاد خواهد شد.
بهرحال اینجانب پرویز پرستویی و دیگر دوستانم همچون حبیب خان احمدزاده نویسنده و جناب علیرضا جلالی تهیه کننده پس از تحقیق کامل در مورد موضوع تصمیم گرفته ایم که دور هم جمع شده و با کمک دیگر بزرگان مشکل این مادر و خانواده را حل کنیم . تا فردای ان روز به خود نگوییم که چرا بیشتر تلاش نکرده ایم .
البته این سوال همیشه باقی است که چرا یک نزولخوار میتواند با چند برابر کردن بدهی واقعی حکم جلب بدهکار بد اورده از روزگار را به دست اورد .
دوستان گرامی برای نجات این مادر فقط تا صبح روز دوشنبه یعنی پنج روز بعد فرصت است و
این شماره های حساب خیریه روز سوم می باشد که پذیرای کمکهای همه شما می باشد
شماره حساب و شبای خیریه روز سوم خدمتتان تقدیم می گردد.
شماره حساب بانک صادرات:
0102916991002
شماره کارت
بانک صادرات:
6037691199500646

شماره شبا:
Ir190190000000102916991002
بیاییم کمک کنیم تااین مادر زحمتکش را پشت میله های زندان نبینیم

اینستاگرام رضا کیانیان

درکنار پرویز پرستویی کمک کنیم مادر ی که سرپرست دو