مردم به اموال مسؤلان کاری نداشته باشند !. «محرمانه» و «امنیتی» ست!! این را مجلس شورای اسلامی تصویب کرده است. باورتان می شود؟ فیلم های آقازاده ها را که دیده اید؟ با چه خودرو هایی رفت و آمد می کنند؟ در چه قصرهایی زندگی می کنند؟ چه پارتی هایی برگزار می کنند؟ آقازاده که کار نمی کند . از جیب پاپا جون خرج می کند. و این مصوبه ی مجلس جلوی بررسی این دزدی ها را برای مردم می گیرد. و به همه دزدها کارت صد آفرین میدهد و تشویقشان می کند ادامه دهند. با پنهان کاری ، آنها یی که دزدی نمی کنند هم قاطی دزد ها می شوند و تر و خشک با هم خواهند سوخت.این وسط ما از طریق اینترنت بعضی دزدی گرگی ها را می فهمیدیم. حالا مجلسی که اون مصوبه را داده ، برای این که ما از هیچ دزدی ای خبردار نشویم ، می خواهد اینترنت هم را محدود کند. بی خبری خوش خبری. می بینید چقدر به فکر مردم هستند! #نه_به_محدودیت_اینترنت #نه_به_طرح_صیانت_از_فضای_مجازی #نه_به_اینترنت_محدود

اینستاگرام رضا کیانیان

مردم به اموال مسؤلان کاری نداشته باشند  محرمانه و