سخنگوی قوه قضائیه امروز خبر داده که وزیر سابق ارتباطات بدلیل شکایت جمعی از مردم و دستگاه‌های اجرایی به اتهام نشر اکاذیب احضار و با قرار تامین کیفری آزاد شده.

اسفند۹۷ بود که معاون دادستان کل در امور فضای مجازی خبر از تشکیل پرونده برای جهرمی بدلیل «عدم توجه به تذکرات در خصوص اجرای قوانین و مصوبات کارگروه فیلترینگ» داده بود.

عکس از مریم کامیاب


اینستاگرام خبرگزاری فارس

‌ سخنگوی قوه قضائیه امروز خبر داده که وزیر سابق ا