در پی پاره شدن توری پارک پرندگان بندرعباس شمار زیادی از پرندگان فرار کردند.

موسوی عضو شورای شهر گفته توریها به شرط دوام ۲۵ ساله خریداری اما حالا پاره شده‌اند. بسیاری درختان پارک هم خشک شده‌اند و چوب‌شان فروخته می‌شود. مدیریت باغ پرندگان با شهرداری بوده و مسؤولان باید پاسخگوی این وضعیت باشند.

پیشتر اخباری از وضعیت نامناسب این باغ و مرگ یک توله خرس آسیایی کمیاب منتشر شده بود. این پارک سال ۹۶ با هزینه ۱۲ میلیاردی راه افتاده است.

عکس از حسین اسماعیلی

اینستاگرام خبرگزاری فارس

‌ در پی پاره شدن توری پارک پرندگان بندرعباس شمار