‌ اخیرا شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه با خلع ید مالک قبلی به دولت ب...

‌ اخیرا شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه با خلع ید مالک قبلی به دولت ب...
اخیرا شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه با خلع ید مالک قبلی به دولت بازگشت و با در نهایت به به شرکت توسعه نیشکر سپرده شد. ‌ مدیرعامل جدید هفت‌تپه با بیان اینکه هفت تپه از امروز دوباره آغاز به کار کرد، گفت: «اولین اقدام برای بهبود شرایط شرکت پرداخت حقوق معوقه کارگران است.‌ در تلاشیم تا مزارع را زیر کشت برده و کارخانه را با اورهال به چرخه تولید ببریم». عکس از سید حامد موسوی اینستاگرام خبرگزاری فارس