آفرین بر کشتی گیران فرنگی کارمان که با چهار طلا و دوبرنز ، نایب قهرمانی جهان را به دست آوردند و دل رنجدیده مردم ایران را شاد کردند. تبریک به همه مردم ایران، تبریک به خانواده های عزیزشان و تبریک به جنگندگی خودشان. آن ها در شرایط کرونایی افسرده نشدند، با تمام وجود تمرین کردند و سرافراز شدند.

اینستاگرام رضا کیانیان

آفرین بر کشتی گیران فرنگی کارمان که با چهار طلا و