رفتن‌هایی که حفره‌ای به عمر زمان
باقی می‌گذارند،
و کلام جا می‌ماند از شرح زخم‌دل…

هر عاشق و مشتاقی،خود حکایتی است از این فراق…
حرمت نام طلاکوب برآن سنگ سفید و
بغض#۱۷مهر باقی است تا بقای جهان…

#شجریان
#شجریان_محمدرضا
#خسرو_آواز_ایران
#شجریان_بشنویم

اینستاگرام Habib Rezaei

رفتن‌هایی که حفره‌ای به عمر زمان  باقی می‌گذارند