با کلاس بودید ، با سواد و متفاوت …
رفتید 🖤😢
#فتحعلی_اویسی#آرتیست#هنرمند#بازیگر#بازیگر_مرد#پیشکسوت#سینما#تسلیت

اینستاگرام Shohreh Soltani | شهره سلطانی

با کلاس بودید  با سواد و متفاوت … رفتید  فتحعلی_ا