چه خوبههههههه
بی پروااااااا.
عاشق شدن!!!
.
اونم عاشق ۱ ادم حسابی شدن🫀❤️
صبور
مهربون
ارومممممم
کسی که اتیش عصبانیت منو‌ خاموش میکنه
با الفاظش ادمم میکنه
#خوشتیپ #من #آدم #حسابی
بدون دروغ و کلک عاشق شین….
عاشقی تاوان داره……

اینستاگرام Nafis Roshan|نفیسه روشن

چه خوبههههههه بی پروااااااا عاشق شدن  اونم عاشق ۱