در حال چاق شدن هستید اگر ...

چندین نشانه وجود دارد که در صورت مواجه شدن با آن ها باید از یک موضوع مطلع باشید، اینکه در حال چاق شدن هستید اما خودتان از این موضوع بی خبرید.
نمناک

#تناسب_اندام #ورزش