دوباره سبز شدن برگ زرد گیاه آپارتمانی، ممکنه؟

زرد شدن برگها از مشکلات رایج گیاهان آپارتمانی می باشد اما سوال افرادی که از این گیاهان نگهداری می کنند این که برگ های زرد می توانند دوباره سبز شوند.

نمناک

#سبک_زندگی