چاق کننده بودن یا نبودن آجیل معلوم شد

برای اغلب افراد این موضوع سوال است که مصرف آجیل چاق کننده است یا اینکه موجب لاغری می شود؟ آزمایشی مربوط به این موضوع انجام شده و نتیجه آن نیز اعلام شده است.

نمناک

#تناسب_اندام #ورزش