اربعین حسینی بر تمام شیعیان جهان تسلیت باد.امام حسین(ع) تشنه آب نبود، تشنه لبیک بود .امام حسین میتوانست لبیک بگوید و جان خود و«یارانش را نجات دهد اما به چه قیمتی؟؟؟ او چگونه میتوانست از آن به بعد در ظلم ستمگران ومردم مظلوم زندگی کند ؟؟؟ آیا خون حسینی او اجازه میداد؟؟از آنروز به بعد فرهنگ شهادت در میان بسیاری از شیعیان جا افتاد .آری ماملت شهادتیم در برابر ظلم خواهیم ایستاد .سید حسام نواب صفوی

اینستاگرام HESAM NAVAB SAFAVI

اربعین حسینی بر تمام شیعیان جهان تسلیت بادامام حس