می‌ترسم آنگاه که بیش از حد در آینه ی شکسته خیره می شوم
شاید آینه های شکسته انعکاسی است از چهره های واقعی درون ما

غاده‌السمان

گریم :سارا حاتمی
sara_seyedhatami

اینستاگرام Roya Mirelmi

می‌ترسم آنگاه که بیش از حد در آینه ی شکسته خیره م