مؤسسه « هنر فردا »
برگزار می کند.
به روایت هنرمند/ کارگاه تجربه در نقش: 10 فیلم 10 تجربه
..……………………………………………………….. من در این کلاس ، بازیگری درس نمی دهم . بلکه به عنوان بازیگر، تجربیاتم در مورد چگونگی معماری چند تا از نقش های شاخصم را ، با شما در میان می گذارم . دنیای ِبازیگری به نام «رضا کیانیان» را بررسی می کنم و چگونگی رسیدنش به این دنیا را خواهم گفت. و به سؤال های شما پاسخ خواهم داد.
همه می توانید شرکت کنید.
شنبه‌ها: ساعت 18 الی 20

تلفن تماس: 02188881092
تماس در واتس‌اپ و تلگرام: 09981401506

اینستاگرام رضا کیانیان

مؤسسه  هنر فردا   برگزار می کند به روایت هنرمند ک