یک روز تولد و روز دیگر مرگ . و همه ی زندگی لابلای این دو ست همه آنچه برایش می جنگیم، انقلاب کردیم، خندیدیم، گریه کردیم، عاشق شدیم، انتقام گرفتیم، زجر کشیدیم ، حسادت کردیم، شک کردیم، ظلم کردیم، مظلوم شدیم،بردیم، باختیم، نوشتیم، خواندیم……..با چنگ و دندان به آن چسبیدیم و یا رهایش کردیم و سپردیمش به دست باد که هر وقت خواست ببرد.
حمید رضا صدر بهترین هایش را انتخاب کرد. عشق را ، رفاقت را ، ، زیبایی دیدن و شنیدن و مزه کردن را ، هیجان فوتبال را ، لذت خوردن را ، نوشتن را و زندگی کردن را .با این که زمان برای او در سال های آخر درد را برگزیده بود. …… سر آخر درد را پذیرفت . و با تمام درد هایش، درد را نوشت و از شرّش خلاص شد و خود را به باد سپرد. با نوشتن درد بر درد پیروز شد. درد را بیرون ریخت. ریخت روی کاغذ. نگذاشت درد در او لانه کند. لانه اش را به چنگ آورد. از خود بیرونش کرد و در کتابی به بندش کشید. در کتاب «از قیطریه تا اورنج کانتی»! این کتاب دردنامه حمید رضا صدر نیست! دردنامه ی درد است و سند پیروزی حمیدرضا بر درد. البته نبرد درد دارد. زخم دارد. اما پیروزی شیرین است حتی با زخم هایی که بر تن داریم.
این کتاب را بخوانید. تا پیروزی را با زخم هایش ببینید. #حمید_رضا_صدر #نشر_چشمه #مهرزاد_دولتی #غزاله_صدر #فاطمه_معتمد_آریا #رضاکیانیان

اینستاگرام رضا کیانیان

یک روز تولد و روز دیگر مرگ  و همه ی زندگی لابلای