«سیزده»یکی از مبارک ترین و زیبا ترین و خوش یُمن ترین اعداد است. درست روز « سیزدهم » شهریور علی به دنیا آمد. ساعت ده صبح «سیزدهم» شهریور هزار و سیصد و شصت و نه. و جهان را رنگی کرد.
علی جان تولدت مبارک❤️

اینستاگرام رضا کیانیان

سیزدهیکی از مبارک ترین و زیبا ترین و خوش یُمن تری