اقای احمد خانی عزیز
،
قرارداد ما ۲ ساله شد و خدارو شاکرم .
.
خدا رو روزی ۱۰۰۰ بار شاکرم بخاطر شما و تیم ادلان،.

ممنوونم که ۲ ساله با افتخار سفیر برند یک مرد وافعی چون شما
،
وبرند عشقی بنام ادلانم و سرم برای شما و تیمتون بالاست
اقای حسینی نژاد
میثم
الی
و
و......
تمام اون بچه هایی که تو کارخونه دیدم❤️
.
فقط خدارو شاکرم بخاطر وجود ادلان در زندگیم❤️.
شما و ادلان
ناجی من بودین❤️
adlan_ir

اینستاگرام Nafis Roshan|نفیسه روشن

اقای احمد خانی عزیز  قرارداد ما ۲ ساله شد و خدارو