علی عزیزم: رفیق دانشگاه .فیلم. سریال .پشت صحنه میدانم چقدر زحمت کشیدی سالها طول میکشد تا دوستانی مثل تو پیدا کنم. ازت خداحافظی نمیکنم ما همه مسافر یک قطاریم بدون شما ها دو ستانم دیگر زندگی معنی ندارد به امید دیدار دوست من سید .حسام نواب صفوی #علی_سلیمانی #حسام_نواب_صفوی

اینستاگرام HESAM NAVAB SAFAVI

علی عزیزم رفیق دانشگاه فیلم سریال پشت صحنه میدانم