وزارت بهداشت: در رنگ‌بندی کرونایی امروز کشور ۲۳۲ شهرستان قرمز، ۱۱۷ شهرستان نارنجی و ۹۹ شهرستان زرد هستند. هیچ شهرستانی آبی نیست.عکس از کوشا مهشید فلاحی

اینستاگرام خبرگزاری فارس

‌ وزارت بهداشت در رنگ‌بندی کرونایی امروز کشور ۲۳۲