با حمید علیدوستی عزیز، یکی از بهترین و با اخلاق ترین فوتبالیست های تاریخ، رفیق قدیمی و ناب شعر و فوتبال. (بعد از دیدن فوتبال)

اینستاگرام Payman Maadi پیمان معادى

با حمید علیدوستی عزیز یکی از بهترین و با اخلاق تر