🔸 برداشتن مهرنماز توسط کودک

⁉️ اگر مُهر هنگام نماز، گُم شود یا کودک آن را بردارد، تکلیف چیست؟

✅ اگر چیزی که سجده بر آن صحیح است (مانند خاک، سنگ، چوب) در دسترس باشد، باید بر همان سجده کند، در غیر این صورت، اگر وقت وسعت دارد باید نماز را بشکند و دوباره با چیزی که می‌توان بر آن سجده کرد نماز بخواند.

🆔 khamenei.ahkam

اینستاگرام فتاوای رهبر انقلاب

‌  برداشتن مهرنماز توسط کودک  ⁉️ اگر مُهر هنگام ن