لوحى از دختر سومری در حال نواختن موسیقی مربوط به هزاره سوم قبل از میلاد که در موزه واشنگتن نگهدارى میشود...#عجایب_جهان

لوحى از دختر سومری در حال نواختن موسیقی مربوط به