پل های استان مگالایای هند، که پرباران ترین نقطه ی روی کره زمین به شمار می رود، تماماً از ریشه ی درختان ساخته شده اند تا با این روش، به خاطر رطوبت شدید هوای منطقه، جلوی پوسیده شدن آن ها گرفته شود. فرآیند ساخت این پل ها سال ها زمان می برد، اما پل هایی که با این روش ساخته می شوند، بسیار مقاوم تر از پل های چوبی هستند!!!#عجایب_جهان

پل های استان مگالایای هند که پرباران ترین نقطه ی