ژنی که درآن 4ساعت خواب فول شارژتان میکند !

یک انسان عادی باید 8 ساعت در روز بخوابد. اما در ژن hDEC۲ نوعی جهش وجود دارد که خواب مورد نیاز را دوبرابر ساعت کاهش می‌دهد ،افرادی که دارای این ژن هستند احتیاج چندانی به خواب ندارند !#عجایب_جهان

ژنی که درآن 4ساعت خواب فول شارژتان میکند   یک انس