نقش برجسته ی زنی ثروتمند در حال نخ ریسی، متعلق به حدود 3300 تا 2800 سال پیش "دوره ایلامی"

این نقش برجسته بسیار زیبا که در محدوده چغامیش خوزستان (در حوالی شوش) یافت شده است#عجایب_جهان

نقش برجسته ی زنی ثروتمند در حال نخ ریسی متعلق به