در فرهنگ لغتنامه به آدمهایی که،
با همدیگر کوهنوردی می کنند،
میگویند "همنورد" چه واژه قشنگی!

"همنورد" یعنی تمام پستی‌ها و بلندی‌ها و
فراز و نشیب‌ها را در کنار هم درنوردیدن،
پشت و پناه هم بودن ،
کنار هم و پا به پای هم راه رفتن ،
در سخت ترین مسیرها و،
دشوارترین گردنه‌ها هوای هم را داشتن
و تمام دار و ندار خود را،
با دیگران قسمت کردن.

" همنوردها "
رفتارهای ویژه‌ای دارند که رویای تمام
کسانی است که می‌خواهند با همدیگر
و در کنار هم زندگی کنند.
آنها همیشه حواس شان هست که:
یکی تندتر از دیگران حرکت نکند،
حواس شان هست که،
یکی از دیگران جا نماند.
حواس‌شان هست که،
درمسیرهای سخت یکی سقوط نکند ..
در سنگلاخ ها یکی لیز نخورد ..
حواس شان هست که یکی کم نیاورد،
که یکی فشارش نیفتد،
که یکی کم و کسر نداشته باشد.
همنوردی صرفا هم تیمی بودن
در یک رشته ورزشی نیست،
یک "معرفت" است،
یک "سبک زندگی" است.
همنوردی با هم بودن در عین احترام
به فردیتهای همدیگر است،
پشت و پناه هم بودن،
بدون منت گذاشتن است،
همراه بودن بدون تملک و تصاحب است،
مهربان و همدلی بدون توجه به جنسیت،
افراد است.

tahavoledaroon1#تحول_درون✍🏻 #معرفت#سبک_زندگی #احترام_به_عقاید_یکدیگر #همراهی #همنورد #همنوردان

اینستاگرام تحول درون

در فرهنگ لغتنامه به آدمهایی که با همدیگر کوهنوردی