در زندگــی هیچکس را تحقیر نکنید

و آزار ندهید

شایــد امروز قدرتمند باشید

اما یادتان باشد زمــان

از شما قدرتمند تر است

‍‌tahavoledaroon1
#تحول_درون✍🏻

اینستاگرام تحول درون

در زندگــی هیچکس را تحقیر نکنید  و آزار ندهید   ش