یک گوساله بدشانس با سه چشم در ولز متولد شده، اما چرا بدشانس؟ چون اگه این گوساله تو هند به دنیا میومد قطعا لقب خدای خدایان رو به خودش اختصاص میداد!

در سال 1393 یک گوساله سه چشم در هند به دنیا اومده بود که به عنوان معجزه‌ای از جانب خدایان مورد احترام فراوان قرار گرفت و مردم از اقصی نقاط این کشور برای ابراز ارادت و التماس دعا خدمتش رسیدند 😂😐

🌍

#شگفت_انگیز

یک گوساله بدشانس با سه چشم در ولز متولد شده اما چ