ماییم که از باده ی بی‌جام خوشیم
هر صبح منوریم و هر شام خوشیم
گویند سرانجام ندارید شما
ماییم که بی‌هیچ سرانجام خوشیم
مولوی
.
ممنونم از دوستان عزیزم و همه تبریک ها
سلامت باشید و شاد 😍🙏🌱
.
#طنازطباطبایی
#tannaztabatabaei

اینستاگرام Tannaz tabatabaei

ماییم که از باده ی بی‌جام خوشیم هر صبح منوریم و ه