🌹 تَنگِ هایقر، گرند کنیون ایران

تنگ هایقر، این جاذبه زیبا و چشم‌نواز شباهت بسیار زیادی به گرند کنیون در ایالت آریزونای آمریکا دارد. تنگ هایقر در ۳۵ کیلومتری جنوب غرب فیروزآباد، بعد از روستای رودبال قرار دارد. طول این تنگ حدود ۸ کیلومتر است و رودخانه قره آج و فیروز آباد در بستر آن جریان دارد. این رودخانه پس از پیچ و خم‌های بسیار با نام «مند» به خلیج فارس می‌ریزد.

تنگ هایقر حاصل پویایی عملکرد زمین در این بخش از کوه‌های زاگرس است که سبب ایجاد طاقدیس‌ در این منطقه شده است. تنگ هایقر با پستی و بلندی‌های عجیب، دارای صخره‌هایی بلند است که ارتفاع آ‌ن‌ها به ۴۵۰ متر می‌رسد.

استان فارس با توجه به اقلیم گرم و خشکی که دارد تقریبا در تمام فصول سال امکان سفر به آن مهیا است اما در اواخر زمستان و اوایل فصل بهار تنگ هایقر شرایط مساعدتری برای سفر خواهد داشت. توجه داشته باشید که برای سفر به هایقر نیازمند امکانات و مهارت های بسیاری باید باشید. رسیدن به درون تنگ حدودا ۲ ساعت پیاده روی نیاز دارد که بدون تجهیزات لازم و راهنما، سخت و چالش برانگیز است.
📷 rocoocooo, dr_ashkan_rezaie, parmisspirouzz
--------
Hayghar Canyon, which is known as the Grand Canyon of Iran, is one of the most amazing and beautiful canyons of the Iran in Firouz abad, Fars province.
--------

اینستاگرام 🌹بیا ایرانو بگردیم 👉

 تَنگِ هایقر گرند کنیون ایران  تنگ هایقر این جاذب