١٤ اردیبهشت روز بازیگر بر همه بازیگران قدیمى و جدید و زحمتکش و کوشا مبارک 🍃💚🎭
متاسفانه عکس هاى خوبى از این کار ندارم و فقط ...
دلیل انتخاب این عکس یاداورى و تجدید خاطرات همیازى بودن با بکى از بهترین بازیگران تئاتر و سینماى ایران است ، یادش گرامى🙏
( این نما مربوط است ب سریال روزى روزگارى ک باعث ورود من ب دنیاى تصویر شدو من همیشه ب بازى در این کار افتخار میکنم )
#روز_بازیگر#١٤_اردیبهشت#خسرو_شکیبایى#امرالله_احمد_جو#روزى_روزگارى#سریال#سریال_ماندگار#نقش_معصومه#سریال_روزى_روزگارى#پیشکسوتان_هنرمند

اینستاگرام Shohreh Soltani | شهره سلطانی

١٤ اردیبهشت روز بازیگر بر همه  بازیگران قدیمى و ج