سخنگوی وزارت بهداشت: ۱۰۲ شهر در وضعیت قرمز، ۲۳۵ شهر در وضعیت نارنجی و ۱۱۱ شهر در وضعیت زرد قرار گرفتند


عکس از اکبر بدرخانی


اینستاگرام خبرگزاری فارس

‌ سخنگوی وزارت بهداشت ۱۰۲ شهر در وضعیت قرمز ۲۳۵ ش