سخنگوی سازمان غذا و دارو:
◾ تاکنون واکسیناسیون نیمی از افراد گروه سنی بالای ۸۰ سال انجام شده است
.
◾ امیدواریم تا هفته آتی واکسیناسیون افراد بالای ۷۵ سال و ۷۰ سال و ۶۵ سال را انجام دهیم. بعد از اتمام واکسیناسیون افراد بالای ۶۵ یا ۶۴ سال فاز دو تمام می‌شود و وارد مرحله فاز سوم تزریق واکسن کرونا می‌شویم که گروه‌ها و اقشار بیشتر جامعه را در بر خواهد گرفت.
.
◾چهار شرکت کاندیدای تولید واکسن اسپوتنیک وی در کشور هستند
.
◾سه شرکت را به طرف روسی معرفی کرده‌ایم و شرکت چهارم هم در حال معرفی به شرکت روس است. در مورد دو شرکت ارزیابی مثبتی از زیر ساخت‌های فنی آن‌ها وجود داشته و یک شرکت وارد مدار تولید شده است که ظرف چند هفته تا ۲ ماه آینده نخستین محصول اسپوتنیک وی تولید داخل کشور وارد کمپین واکسیناسیون عمومی علیه کرونا خواهد شد.
.
#ایسنا #ایسنا_نیوز #واکسیناسیون #واکسن_اسپوتنیک #واکسن_کرونا
#isna #isna_news

اینستاگرام ISNA | ایسنا

سخنگوی سازمان غذا و دارو ◾ تاکنون واکسیناسیون نیم