🔸همتی: برخی تلاش می‌کنند تقویت ارزش پول ملی را اقدامی سیاسی جلوه دهند
.
عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی درباره کاهش نرخ ارز در روزهای اخیر گفت:
‌◾این روزها در برخی اظهارات تلاش می‌شود اقدامات بانک مرکزی برای تعدیل نرخ ارز که در راستای تلاش برای تقویت ارزش پول ملی و پاسخ به مطالبه مهم مردم است را اقدامی سیاسی جلوه دهند.
.
◾درحالی که احتمال رفع تحریم‌ها و آزادی منابع بانک مرکزی، انتظارات مثبتی در بازار ارز ایجاد کرده است و کاهش نرخ ارز در این بازار امری منطقی است.
.
◾بانک مرکزی به دور از هیجانات غیر منطقی و بصورت تدریجی متناسب با عوامل مؤثر بر عرضه و تقاضای ارز در بازار ثانویه و افزایش قدرت بازارسازی خود، بازار را به سمت تعادل راهبری و مدیریت می‌کند.
.
#ایسنا #ایسنا_نیوز #دلار #نرخ_ارز #ارز #قیمت_دلار #بانک_مرکزی #اقتصادی
#isna #isna_news

اینستاگرام ISNA | ایسنا

همتی برخی تلاش می‌کنند تقویت ارزش پول ملی را اقدا