پیکر مطهر شهید گل محمد خلفیان از شهدای هشت سال دفاع مقدس که در منطقه فکه تفحص شد، پس از ۳۹ سال به آغوش خانواده بازگشت و در زادگاهش مسجدسلیمان به خاک سپرده خواهد شد.


اینستاگرام خبرگزاری فارس

‌ پیکر مطهر شهید گل محمد خلفیان از شهدای هشت سال