رسانه‌های عراقی از حمله راکتی به دفتر شرکت آمریکایی سالی پورت در نزدیکی پایگاه هوایی بلد در شمال بغداد خبر دادند.

صابرین نیوز شمار راکت‌های شلیک‌شده به سمت این پایگاه را ۱٫ فروند اعلام و تصریح کرده ۹ راکت بخش نظامی آمریکایی پایگاه بلد را هدف گرفته و یک راکت هم خارج از پایگاه سقوط کرده.

این منبع این حمله را شدیدترین حمله به پایگاه آمریکایی‌ها در عراق طی یک سال اخیر دانست.


اینستاگرام خبرگزاری فارس

‌ رسانه‌های عراقی از حمله راکتی به دفتر شرکت آمری