رئیس مرکز ارتباطات شهرداری تهران امروز در توئیتر خود نوشته: «رفع مشکل تزریق واکسن به همه پاکبانان اتباع غیر ایرانی در حال پیگیری است. در برخی مناطق با توجه به کارت سبز اقامت این واکسیناسیون انجام و آغاز شده و برای سایرین هم انجام خواهد شد».

پیشتر با آغاز واکسیناسیون پاکبان‌ها در شهرهای مختلف، انتشار خبری مبنی بر عدم تزریق واکسن به پاکبان‌های افغانستانی پایتخت خبرساز شده بود.

عکس‌ از احمد حسنی

اینستاگرام خبرگزاری فارس

‌ رئیس مرکز ارتباطات شهرداری تهران امروز در  توئی