مجسمه ساز پیشکسوت درگذشت

🔹«لیلیت تریان» از مجسمه‌سازان پیشکسوت ایران پنجشنبه، ۱۶ اسفند ماه در سن ۸۸ سالگی درگذشت
⭐️

#خانه_هنرمندان

مجسمه ساز پیشکسوت درگذشت  لیلیت تریان از مجسمه‌سا