یکتا ناصر و همسرش منوچهر هادی در کنار افسانه بایگان در پشت صحنه سریال در حال ساخت "دل"

⭐️

#خانه_هنرمندان

یکتا ناصر و همسرش منوچهر هادی در کنار افسانه بایگ