ادریس البا جای ویل اسمیت را در «جوخه خودکشی» گرفت

🔶پس از این که اعلام شد، ویل اسمیت نمی‌تواند در فیلم دوم «جوخه خودکشی» نقش‌آفرینی کند، ادریس البا جایگزین وی شد

⭐️

#خانه_هنرمندان

ادریس البا جای ویل اسمیت را در جوخه خودکشی گرفت