💕کمی قدیم میخواهم
کمی محبت
کمی یکرنگی
کمی صداقت
کمی پدربزرگ
کمی مادربزرگ

باورکن نوستالژی ذهن من هنوزرنگ دارد
هنوزباورشان دارم
هنوزباورم دارند
کمی قدیم میخواهم#فکر_زیبا

کمی قدیم میخواهم کمی محبت کمی یکرنگی کمی صداقت کم